฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

Digital Park Thailand @ Sriracha มุ่งพัฒนาเศรษกิจด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในพื้นที่ EEC

โพสโดย [email protected] บน กุมภาพันธ์ 24, 2019
| 0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก เทศบาลเมืองศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มาบรรยายในหัวข้อ “อนาคตแหลมฉบังกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจาก EEC” ณ โครงการนอตติ้ง ฮิลล์ แหลมฉบัง-ศรีราชา  ทำให้มองเห็นว่าเมืองศรีราชา ซึ่งเดิมเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบธุรกิจเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้า โกดัง และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษกิจโดยเน้นการผลิต กำลังจะมีการพัฒนาเมืองอีกขั้น ไปสู่การเป็นเมืองดิจิตอล

การขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ นวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นหนึ่งด้านนวัตกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้วยโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลเอง และการเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ


โดยในดิจิตอลปาร์คแห่งนี้นี้จะประกอบไปด้วย

 1. สถาบัน IoT (Internet of Thing Institute)
 2. สถาบันบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Startup Incubation & Acceleration Metro)
 3. Digital Playground
 4. Cybersecurity
 5. Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD)
 6. Digital Enterprice eXellence Center (DeX)
 7. Animation & 3D Design Center
 8. Digital Academy & Community Center
 9. Smart City Platform
 10. 5G Testbed

ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นักลงทุนที่มาลงทุนใน Digital Park นี้จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจาก BOI (Board of Investment) สูงเป็นพิเศษและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีอีซี เช่น ได้รับการยกเว้นบังคับใช้กฎข้อบังคับของภาครัฐบางรายการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ให้มีข้อจำกัดน้อยที่สุด รวมถึงการจัดตั้งให้มีศูนย์การบริการของภาครัฐแบบ One Stop Service ที่รวมการขออนุญาตต่างๆ จากแต่ละหน่วยงานไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ

Digital Park Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 719 ไร่ อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการสร้างสรรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต การเดินทางสะดวก ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ  โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง เดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ   50 นาที จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา    40 นาที จากพัทยา   1 ชั่วโมง 30 นาที จากท่าเรือเฟอรี่พัทยา-หัวหิน  และ 15 นาที จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเฟส 3

นอกจากนี้ทางภาครัฐยังมีโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ระบบรถไฟรางคู่   รถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง   มอเตอร์เวย์   รถราง Monorail และการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายช่อทางจราจร เป็นต้น รวมทั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ สถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียม และศูนย์ข้อมูล Data Center จึงมีความพร้อมสูงที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ พื้นที่ยังรายล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยมากกว่า 4 แห่ง พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ภายใน Digital Park Thailand จะประกอบด้วย 3 โซน คือ

 • Zone 1 – Innovation Zone พื้นที่เปิดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตทางด้าน IoT, AI, Big Data, Robotic และระบบอัตโนมัติ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยสถาบันไอโอทีซึ่งมีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการทดลองนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์ทดสอบเชิงพาณิชย์ ศูนย์เรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่
 • Zone 2 – Digital Service ศูนย์รวมธุรกิจบริการดิจิทัลชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศอาเซียนชั้นใน (CLMV International Internet Gateway) รวมถึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการด้านดิจิทัลของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IoT and Autonomous Solution, Artificial Intelligent Platform, Digital Service and Data Center และ Satellite Service
 • Zone 3 – Living Space ย่านที่พักอาศัยครบวงจรทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร สนามกีฬา ออกแบบให้เป็นอาคารอัจฉริยะ ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี sensor และการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ IoT ที่ทันสมัยที่สุด

Digital Park Thailand ไม่เพียงแต่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านดิจิทัลของประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เท่านั้น แต่จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Service Gateway ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

ที่มา:

เพจ ORIGIN PROPERTY

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ