฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยหรือดำเนินการในนามของ บริษัท เนสท์เสิร์ชเชอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งบริษัท เนสท์เสิร์ชเชอร์ พร็อพเพอร์ตี้  ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ nestsearcher.com (เว็บไซต์หรือไซต์)
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด สินค้าหรือการบริการที่เรานำเสนอหรือให้บริการแก่คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมหรือทางเลือกกับเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

การลงทะเบียนเว็บไซต์

คุณจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราและติดต่อคู่ค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และรับประกันว่ารายละเอียดที่คุณระบุในการลงทะเบียนเป็นจริงถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และคุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีของคุณ
คุณต้องสร้างรหัสผ่านเมื่อคุณลงทะเบียนและคุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านนั้น คุณยอมรับว่าบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านของคุณ และคุณต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาใช้บัญชีที่คุณสร้างขึ้นในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดติดต่อเราทันที
เมื่อคุณสร้างบัญชีคุณอาจจะได้รับรับอีเมล์การตลาดจากเรา บริษัทในเครือฯหรือบุคคลที่สาม ซึ่งคุณสามารถจัดการค่ากำหนดการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล์ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือยกเลิกการรับอีเมล์ได้ตลอดเวลา บางครั้งเราอาจต้องส่งอีเมล์บริการเกี่ยวกับบัญชีของคุณและเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำที่คุณควรปฏิบัติตาม คุณต้องขอรับคำแนะนำจากผู้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราไม่ใช่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เว็บไซต์บางแห่งของเรามีบริการที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถทำการตลาดได้และคุณอาจดูรายละเอียดของทรัพย์สิน ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่โพสต์รายละเอียดจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินเหล่านั้น เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารใด ๆ ระหว่างคุณกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และในส่วนใดส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมทรัพย์สินที่ตามมา (ตรงนี้ หากทางเว็บไซต์มีในส่วนของการรีวิวโครงการ ได้หรือไม่) เราเป็นเจ้าของเว็บไซต์ แต่เราไม่มีการรับรองการรับประกันหรือการค้ำประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงเราไม่ได้ให้คำแนะนำแก่คุณด้านการลงทุน การเงิน หรือด้านอื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราหรือแนะนำหรือรับรองทรัพย์สิน สินค้า หรือเนื้อหาใดๆ
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม
เว็บไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้) ได้รับการจัดเตรียมโดยเราตามหลักการ “ตามสภาพ” และ “ตามสภาพที่พร้อมใช้งาน” และเราไม่ได้เป็นตัวแทน หรือผู้รับประกันทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพความเหมาะสมความถูกต้องความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของเราและข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เอง เราไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เราอาจจำเป็นต้องระงับการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุง เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการระงับหรือสิ้นสุดการให้บริการใด ๆ
การประมาณการค่าใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อความสนใจและข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ค่าประมาณนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เปิดเผยโดยสาธารณชนซึ่งอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์รวมถึงปัจจัยทั่วไปในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับปัจจัยใด ๆ ที่เราไม่รู้จักและใช้เป็นค่าประมาณโดยทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคำแนะนำอย่างมืออาชีพและเราแนะนำให้ผู้ใช้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้การประเมินมูลค่าของเราหรือข้อมูลที่แนะนำโดยเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้
คำอธิบายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการตลาด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ หน้าโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง คุณควรหาข้อมูลของสินทรัพย์และบริการเพิ่มเติมโดยตรงจากตัวแทนทำการตลาดของของสินทรัพย์และบริการนั้นๆ ความรับผิดชอบเป็นของผู้จะซื้อหรือผู้จะเช่าเกี่ยวกับความถูกต้องของคำอธิบายทรัพย์สินใด ๆ ที่แสดงและความรับผิดชอบของตัวแทนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเที่ยงตรงของคำอธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราและในรายละเอียดของทรัพย์สินใด ๆ
ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราจะยกเว้นเงื่อนไขการรับประกันการรับรองหรือข้อตกลงอื่นใดที่อาจใช้กับไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมทั้งประมาท) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา หรือ การใช้หรืออ้างอิงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา
หากคุณเป็นผู้ใช้เพื่อธุรกิจโปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไรการขายธุรกิจหรือรายได้ ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียเงินออมที่คาดหมายไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความนิยมหรือชื่อเสียง หรือ การสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อม
หากคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคโปรดทราบว่าเราให้บริการเฉพาะเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานในประเทศและเอกชนเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือธุรกิจใด ๆ และเราไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไรการสูญเสียธุรกิจการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง เราไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ

ไวรัส

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส คุณต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์ไว้หรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส การขัดขวางหรือชะลอบริการของแม่ข่ายที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตอย่างชั่วคราวหรือถาวร หรือวัสดุที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของคุณหรือในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้เรา จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ เราหรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของเราและ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด
คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือเรา มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง เราไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดรวมถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

ข้อกำหนดการใช้งาน

ต้องรับทราบว่าจะไม่กระทำการใดๆ ในการ;
1. ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะทำลายทำลายหรือ จำกัด การทำงานของเว็บไซต์ของเรา
2. ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อดูเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยตนเองเท่านั้น
3. ใช้เว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวของคุณเองหรือเป็นตัวแทนเสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า
4. พยายามที่จะคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลของเรา
5. ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือเป็นอันตรายต่อเรา (รวมถึงการกระทำหรืออำนวยความสะดวกในการพยายามทำการการฉ้อโกงใด ๆ)
6. ใช้เว็บไซต์ของเราในการละเมิดนโยบายหรือประกาศอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา
7. ลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา
8. เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใด ๆ
9. ขัดขวางความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่น
10. ส่งเอกสาร ข้อความ หรือข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือ
11. ดำเนินการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามกาลเทศะในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา
เราจะมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ / หรือยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ขอบเขตกระบวนการทางกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทยและสัญญาระหว่างคุณกับเรามีขึ้นในประเทศไทย ข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับการตัดสินในศาลไทยแม้ว่าเราจะดำเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใด ๆ หากข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนี้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่แสดงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเดิม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดในข้อตกลงในการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการตีความหมายหรือเป็นการสละสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่มีอะไรในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะถูกตีความเพื่อความเกี่ยวเนื่องระหว่างเราและคุณและผู้ค้า เราไม่มีอำนาจในการรับผิดใด ๆ ในหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือเข้าร่วมในข้อตกลงใด ๆ สัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ ในนามของหรือในนามตัวแทนของอีกฝ่าย
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการโปรดติดต่อเรา

บริษัท เนสท์เสิร์ชเชอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 149/75 หมู่ 7 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

อีเมล์ [email protected]

รายการเปรียบเทียบ