฿ 0 ไปยัง ฿ 500,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

฿ 0 ไปยัง ฿ 0

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล. ดูผลการค้นหา
การค้นหาขั้นสูง

฿ 0 ไปยัง ฿ 99,000,000

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
เราพบว่า 0 ผล
ผลการค้นหาของคุณ

มีชาวต่างชาติเช่าที่พัก ต้องแจ้ง ตม.อย่างไร

โพสโดย [email protected] บน มกราคม 29, 2019
| 2 ความเห็น

“การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร      ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง”

ใช่แล้วครับ ภายใน 24 ชั่วโมง  ซึ่งอาจมองว่าเร็วไปแต่ทั้งนี้ก็มีเหตุและผลครับ  เนื่องจากระเบียบนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประเทศครับ เพราะโดยเฉพาะทีอยู่ประเภทบ้านเช่า  เกสต์เฮาส์ และคอนโด  เพราะผู้เช่าที่อาจเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกกฏหมายหรือเป็นที่ต้องการของทางการ  มักจะเลือกที่พักประเภทนี้แทนการพักโรงแรม  โดยเฉพาะเมืองที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากอย่าง 3 จังหวัดในพื้นที่ EEC ยิ่งต้องใส่ใจอย่างยิ่งครับ   เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะแจ๊กพอตเจอผู้เช่าประเภทนี้หรือไม่  และนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราไม่ต้องเสียค่าปรับหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเราไม่ได้แจ้ง ซึ่งจะมีบทลงโทษปรับอีก 1,600 บาทต่อชาวต่างชาติหนึ่งคน นั่นหมายความว่าเราจะต้องแจ้งรายชื่อผู้อาศัยชาวต่างชาติทุกคน

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ  เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30

กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ     อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  และหากพื้นที่นั้นๆ ไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองให้แจ้งได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่แทน

 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 1/20 ถ.มหาจักรพรรดิ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 0-3851-4011  อีเมล์: [email protected]
 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265  หมู่ 12  ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน  ซอย 5  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  0-3825-2750-4   อีเมล์: [email protected]
 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง    เลขที่ 5 หมู่ที่ 5  ถ.สายที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง   โทรศัพท์  0-3868-4544  อีเมล์: [email protected]

 

วิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้

 • นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ
 • ให้ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือ
 •      แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet) ซึ่งวิธีนี้จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าขั้นตอนการสมัครค่อนข้างลำบากเนื่องจากเว็บไซต์ค่อนข้างจะไม่เสถียร  และในบางพื้นที่จะอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงาน เช่น โรงแรม  หรือบริษัทที่ทำธุรกิจปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น  ซึ่งหมายความว่าหากเจ้าของทรัพย์เป็นบุคคลก็จะต้องไปแจ้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น  แต่หากสมัครสมาชิกได้แล้วก็จะสะดวกสบายในการแจ้ง  เพราะว่าหากผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางบ่อยเราจะต้องแจ้งทุกครั้งที่เขาออกไปนอกราชอาษจักรแล้วกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดอีกที

วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

โดยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง ที่ช่องบริการแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30) ไปแจ้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในพื้นที่ที่พักนั้นตั้งอยู่

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตม. 30 ตามลิงค์นี้ https://www.immigration.go.th/download/

                                   

วิธีที่ 2 ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง

ซึ่งจะต้องมีใบมอบอำนาจของ ตม.30 จากเจ้าของที่พักแนบมาพร้อมกับ ตม.30 ด้วย

วิธีที่ 3 แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.immigration.go.th ในหน้าต่าง การแจ้งที่พักอาศัย เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้ระบบไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียน
 2. สามารถ Download แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.immigration.go.th
 3. สามารถ Download คู่มือการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตและแบบ ตม.30 ในหน้า login เข้าระบบ

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการสมัครสมาชิกเพื่อแจ้งทางอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ท่านสะดวกสบายมากและประหยัดเวลาอย่างมาก  เมื่อเทียบกับวิธีที่ 1 และ 2 เพราะการแจ้ง ตม.30 นั้นไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบ  เพราะเมื่อไหร่ที่ชาวต่างชาตู้พักอาศัยออกไปนอกราชอาณาจักร  เจ้าของที่พักจะต้องแจ้ง ตม.30 ใหม่ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัย ที่ยังไม่ได้กล่าวในบทความนี้ สามารถสอบถามมาทาง in box ของเพจเรา https://www.facebook.com/NEST-Searcher-Property-308812913278934/?modal=admin_todo_tour  หรือ ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของพื้นที่ของท่านตามลิงค์ของเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี้  https://www.immigration.go.th/branch_center

 

2 thoughts on “มีชาวต่างชาติเช่าที่พัก ต้องแจ้ง ตม.อย่างไร

 • นิติบุคคล
  บน กรกฎาคม 2, 2019

  สอบถามคะ ถ้าเป็นทาวน์โฮม มีคนเช่าเป็นต่างาติต้องแจ้งด้วยมั้ยคะ

  • [email protected]
   บน กรกฎาคม 7, 2019

   ขอบคุณสำหรับคำถามครับ
   ต้องแจ้งครับ ทั้งการให้เช่าคอนโด ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชยครับ

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ